Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore via10pln 10pln
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via10pln 10pln
4586 043f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via10pln 10pln
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad via10pln 10pln
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viazapominanie zapominanie
9341 b88d 500
Reposted frombylejaka bylejaka viagdziejestola gdziejestola

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viazapominanie zapominanie

April 16 2017

2347 6ed6 500
Reposted frombrzask brzask viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 15 2017

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaxmonroex xmonroex
Reposted frombluuu bluuu viaelusive elusive
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar

April 11 2017

9130 cf4d 500
Reposted fromfreakish freakish
9122 d1fa

petalier:

@weheartit /wildflowers0ul

Reposted fromfreakish freakish
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabumpy bumpy
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie

April 10 2017

5313 c666 500

bokehm0n:

Canadian postcard.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl