Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

3548 dbd4
4750 44d1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaLusia Lusia
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
6642 25cd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet

June 20 2017

czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
5921 61d4
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarazation sarazation

June 17 2017

June 16 2017

5049 e6b2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarooms rooms
6025 b2dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafashionable fashionable
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarooms rooms
0422 0756 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaelusive elusive
Miłość to czuwanie nad czyjąś samotnością 
— Rainer Maria Rilke
Reposted frommoscow moscow viagdziejestola gdziejestola

June 13 2017

Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl